Plattläggning Kävlinge

Plattläggning Kävlinge

Här gick vi in med vår lilla grävare och grävde av efter att vi hade lyft ut de gamla plattorna. vi grävde av 20cm sen la vi på 0.20 bärlager och sen 0.5 stenmjöl.

I detta arbete ville kunden även ha en mur som även kommer fungera som planteringslåda i framtiden. 

för vattenavrinngenskull la vi ner en acu-drain ränna vid husknuten.

2017-09-14 08:30