Miljöpolicy

Vi ska vara ett företag som ska verkar för bättre miljö genom ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Detta ska vi göra för att förbättra miljön:

 • Öka kunskapen och öka medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av de vi gör
 • Ständigt sträva efer att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget

 

Miljöorganisation

Från och med 2017-03-01 kommer miljöfrågorna drivas av en miljöansvarig Per-Ove Persson samt en miljöorganisatör Andreas Persson.

Med denna organisation ökas samordningen intergreringen i verksamheten och med våra leverantörer, vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviter med anknytning till all verksamhet inom företaget, för att på sikt uppnå en harmonisering och en viss standard på vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling som baseras på den internationella standarden ISO 14001, En norm som vi inom företaget har ambitionen att certifiera företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utfrån vår målsättning som omfattar följande:

 • Källsortering av avfall
 • Energisparåtgärder
 • Miljöanpassade inköp
 • Miljökrav på våra produkter, tjänster och leverantörer
 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

 

 

 

Kvalitetspolicy

Vår tanke:

Vi ska vara ett företag som fokuserar på kunden med att arbeta med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

Organisation:

Kvalitetsarbetet drivs av en kvalitetsansvarig. Genom regelbudna möten med personal ska detta medföra en kompetensutveckling samt diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps man åt att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget.

Kvalitetsmål:

Företaget skall marknadsföra tjänster av högsta kvalitè för anläggning och skötsel av gröna ytor som omfattar den dagliga verksamheten. Vi ska väl nå upp till kundens krav och behov för att säkerställa vårt kvalitetsarbete.